Onze naam

Wij hebben voor de naam Colourful gekozen, omdat wij regelmatig succesvol werken met mensen uit verschillende culturen en achtergronden. Van jongeren van etnische minderheden tot aan expats. Hiernaast is de aanpak in de training en coaching kleurrijk. Wij gebruiken bijvoorbeeld uiteenlopende methodieken: van NLP of visualisaties tot lichaamsbeweging met muziek: niets is te gek! Verder ervaart men de trainer Monique Pahladsingh als een kleurrijk persoon (voor meer info klik op ‘over de trainer en coach’).

Kortom: wij hebben ervaring met diversiteit en zijn in staat om met een ieder, ongeacht afkomst of achtergrond, een oprechte verbinding te maken en aansluiting te vinden. Wij verdiepen ons daar waar mogelijk in de cultuur van de persoon, alles om te begrijpen waar iemand vandaan komt om de persoon in kwestie verder te helpen ontwikkelen. Dit is volgens ons essentieel om gedragsverandering te weeg te brengen.

Missie & visie

Met het motto "shine like the diamond you are !"" streeft CTC middels coaching en training ernaar mensen in hun kracht te zetten (empoweren). Wij willen mensen privé en zakelijk naar een hoger platform brengen door:

  • bewustwording van identiteit, kwaliteiten en belemmerende overtuigingen
  • te weten wat ze (echt) willen en kunnen (capaciteiten, wensen, dromen)
  • implementatie van het bovenstaande middels je Personal Power Plan met bekrachtigende overtuigingen
Kortom: onze missie is de bewustwording en ontwikkeling van de mens in diverse stappen naar Personal Power. Een mens die zijn persoonlijk leiderschap ontwikkelt is vaak in balans, blij in werk en privé en straalt hierdoor ! Vervolgens geeft deze leider dit door aan anderen. Op deze manier helpen wij elkaar om de wereld mooier te maken waarbij men vanuit kracht zich neerzet en anderen hiertoe ook uitnodigt. Hoe mooi gaat de wereld dan zijn!

Onze visie & doelgroep

Om de missie, samengevat in het motto "Shine like the diamond you are" vorm te kunnen geven, richt CTC zich vooral op jongeren en vrouwen.

Zij zijn namelijk onze toekomst en hebben derhalve hulp nodig om (onbewust) destructief gedrag om te zetten naar (bewust) constructief en meer productief gedrag, zowel zakelijk als privé. Meer uitleg hierover: zie flyers Power 2YOUth, Youth 2Leaders en Vrouwen Power.

Hoe meer men vanuit persoonlijk leiderschap zich neerzet, des te meer de behoefte ontstaat de beste versie van jezelf te worden. Vervolgens wil je als echte leider deze verandering en kennis delen met anderen met tot doel ook hen te inspireren om vanuit kracht en leiderschap een betere versie van zichzelf te worden. Dit veroorzaakt een sneeuwbaleffect en hierdoor creëren wij samen een mooiere, liefdevollere, krachtigere en productievere samenleving waarbij de eigen redzaamheid en participatie centraal staan !